Naše služby

335295_1526

Zabezpečenie kompletných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP. Zastupovanie spoločnosti pri kontrole štátneho požiarneho dozoru, alebo inšpektorátu práce.

Prehliadky a odborné skúšky VTZ

414133_1096

 

preventívne protipožiarne prehliadky

 

preventívne prehliadky pracovísk z hľadiska BOZP

 

odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

 

odborné prehlaidky a skúšky plynových zariadení

 

odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

koordninácia bezpečnosti na stavbe

Predaj ochranných pracovných prostriedkov

359181143

Dodanie všetkých druhov ochranných pracovných pomôcok.