Predaj ochranných pracovných prostriedkov, výstražných bezpečnostných značení - samolepky, ultrazvukové čističky

 Zabezpečenie predaja všetkých druhov ochranných pracovných prostriedkov:

 

  • ochrana očí - okuliare polykarbonát

 

  • ochrana dýchacích orgánov - resprátory, dýchacie systémy, masky, polomasky

 

  • ochrana horných končatín - rukavice pre strojársky, chemický, potravinársky priemyse, práca s biologickými látkami

 

  • ochrana dolných končatín - pracovná obuv prevažne nemeckej, slovenskej a českej výroby

 

  • zabezpečenie všetkých druhov tovaru na objednávku.

 

Bezpečnostné značenia - samolepky:

 

  • všetky druhy značení pre potreby BOZP
  • elektrotechnikú oblasť
  • výstražné, zákazové, príkazové, informatívne
  • nápisy väčších rozmerov

 

Ultrazvukové čističky

 

  • ultrazvukové čističky pre domácnosť i profesionálov.