Posúdenie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti - projektová dokumentácia

 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, jej posúdenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti:

  • novostavba
  • pri zmene využitia stavby
  • rekonštrukcia stavby