Kontroly a tlakové skúšky hadicových zariadení

 Pravidelná kontrola hadicových zariadení (požiarnych hydrantov 1 x ročne):

  • tlaková skúška potrubia
  • tlakové skúšky hadíc